Gå till huvudinnehåll

TABELL FÖR UTBYTESKOMPLETTERING MED GY11/VUX12 – KURSER

  GY2000 GY2011/VUX12
Ämne Kurs Kurskod Poäng Kurs Kurskod Poäng
Administration Konferens och reception ADM1208 100 Receptions- och konferensservice ADMREC0 100
Anläggning Stensättning ATE1210 150 Anläggning – stensättning ANLANG0 100
Gröna ytor ATE1208 150 Anläggning – gröna ytor ANLANL0 200
Anläggning ATE1201 100 Anläggning 1 ANLANL01 100
Vägbyggnad ATE1211 150 Anläggning – vägbyggnad ANLANN0 100
Ledningsbyggnad ATE1209 150 Anläggning – ledningsbyggnad ANLANÄ0 200
Arkitektur Miljöanpassad arkitektur BYT1203 100 Arkitektur – hus ARKARK0 100
Automationsteknik Servoteknik STR1208 50 Elmotordrivsystem AUTELD0 100
Byggnadsautomation STR1501 100 Fastighetsautomation 1 AUTFAS01 100
Automationsenheter STR1201 100 Industriautomation AUTIND0 100
Bageri- och konditorikunskap Choklad och konfektyr KOND1201 100 Choklad och konfektyr BAGCHO0 100
Konditori restaurang KOND1205 100 Konditori – specialisering BAGKON00S 100
Beläggning Beläggning ATE1202 150 Beläggning BELBEL0 200
Berghantering Bergborrning ATE1204 150 Bergborrning BERBEB0 200
Bergmaskiner ATE1205 50 Bergmaskiner BERBEM0 100
Bergsprängning ATE1206 200 Bergsprängning BERBEP0 200
Bergarbeten ATE1203 150 Bergarbeten BERBER0 200
Biologi – naturbruk Utrotningshotade arter NAM1211 50 Bevarandebiologi BIGBEA0 100
Biodling NAM1202 50 Biologi – naturbruk – specialisering BIGBIG00S 100
Bild Bild BF1201 150 Bild BILBIL0 100
Bild och form, fördjupning BF1203 200 Bild och form – specialisering BILBIL00S 100
Bild och form, grundkurs BF1202 50 Bild och form 1a1 BILBIL01a1 50
Biologi Biologi A BI1201 100 Biologi 1 BIOBIO01 100
Biologi B BI1202 50 Biologi 2 BIOBIO02 100
Bioteknik BI1209 100 Bioteknik BIOBIT0 100
Cad CAD A TEU1201 50 Cad 1 CADCAD01 50
CAD B TEU1202 50 Cad 2 CADCAD02 50
CAD C TEU1203 50 Cad 3 CADCAD03 50
Dator- och kommunikations-teknik Industriell IT STR1204 100 Industriell informationsteknik DAOINU0 100
Datorstyrd produktion CNC-teknik D CNC1205 100 Datorstyrd produktion 4 DARDAT04 100
CNC-teknik E CNC1206 50 Datorstyrd produktion 5 DARDAT05 100
Dansteknik Dansträning DNS1205 100 Dansträning DATDAR0 100
Design Designmodeller MOD1201 150 Designmodeller DESDES0 100
Design TEU1204 100 Design 1 DESDES01 100
Digitalt skapande Digitalt skapande EOS1201 100 Digitalt skapande 1 DIGDIG01 100
Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård Djursjukvård DJR1205 150 Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 1 DJRDJU01 100
Djur Djurkunskap grundkurs DJR1204 50 Djurhållning DJUDJH0 100
Driftsäkerhet och underhåll Reparationsteknik UND1204 100 Avhjälpande underhåll 1 DRIAVH01 100
Eldistributions-teknik Högspänningsnät ELD1202 100 Högspänningsnät ELDHÖG0 100
Lågspänningsnät ELD1204 150 Lågspänningsnät ELDLÅS0 100
Drift och underhåll ELD1201 150 Nätunderhållsarbete på luftledningsnät 0,4–24kV ELDNÄD0 100
Elektronik Mikroprocessorteknik B ENK1208 100 Mikrodator-tillämpningar ELEMIK0 100
Elektroteknik Elkunskap ELKU1203 100 Elektromekanik ELRELK0 100
Elektroniksystem Ljudanläggningar ENSY1213 100 Bild- och ljudanläggningar ELTBID0 100
Marinelektronik ENSY1215 150 Marina elektroniksystem ELTMAR0 100
Energiteknik Energi A ENTE1201 100 Energiteknik 1 ENEENE01 100
Energi B ENTE1202 150 Energiteknik 2 ENEENE02 100
Alternativ energihantering KRV1201 100 Förnybar energi ENEFÖR0 100
Engelska Engelska A EN1201 100 Engelska 5 ENGENG05 100
Engelska B EN1202 100 Engelska 6 ENGENG06 100
Engelska C EN1203 100 Engelska 7 ENGENG07 100
Engelska för döva Engelska för döva A ENDV1201 100 Engelska för döva 5 ENLENE05 100
Engelska för döva B ENDV1202 100 Engelska för döva 6 ENLENE06 100
Engelska för döva C ENDV1203 100 Engelska för döva 7 ENLENE07 100
Entreprenörskap Småföretagande B FE1208 100 Entreprenörskap och företagande FÖRENT0 100
Estetisk kommunikation Estetisk orientering EOS1202 100 Estetisk kommunikation 1 ESTEST01 100
Fastighetsförvaltning Fastighetsförvaltning FATE1202 100 Fastighetsförvaltning FAFFAS0 100
Film- och tv- produktion Rörlig bild A, 100 p RBL1201 100 Film- och tv-produktion 1 FILFIL01 100
Rörlig bild B, 100 p RBL1202 100 Film- och tv-produktion 2 FILFIL02 100
Filosofi Filosofi A FS1201 50 Filosofi 1 FIOFIO01 50
Filosofi B FS1202 50 Filosofi 2 FIOFIO02 50
Fiskevård Fiskevård A NAM1204 50 Fiskevård 1 FIKFIS01 100
Formgivning Formgivning A FOG1203 100 Formgivning 1 FOMFOR01S 100
Fotografisk bild Fotografisk bild A FBL1201 100 Fotografisk bild 1 FOTFOT01 100
Fotografisk bild B FBL1202 100 Fotografisk bild 2 FOTFOT02 100
Fritids- och friskvårds- verksamheter Badverksamhet BKF1201 200 Bad- och friskvårdsanläggningar FRIBAD0 100
Fysik Fysik A FY1201 100 Fysik 1a FYSFYS01a 150
Fysik B FY1202 150 Fysik 2 FYSFYS02 100
Företagsekonomi Marknadsföring FE1204 100 Marknadsföring FÖRMAD0 100
Redovisning och beskattning FE1206 100 Redovisning 1 FÖRRED01 100
Geografi Geografiska informationssystem GE1203 50 Geografiska informationssystem GEOGEO0 100
Geografi A GE1201 100 Geografi 1 GEOGEO01 100
Geografi B GE1202 50 Geografi 2 GEOGEO02 100
Gerontologi och geriatrik Geriatrik OMV1205 100 Vård och omsorg vid demenssjukdom GERVÅR0 100
Golvläggning Golv GOTE1201 100 Golvläggning 1 GOLGOL01 100
Våtrumsbeklädnad GOTE1209 150 Golvläggning 2 – våtrum GOLGOL02 100
Trä och laminatgolv GOTE1208 150 Golvläggning 3 – trä och laminat GOLGOV03 200
Godstransporter Tunga godstransporter TRTE1221 150 Godstrafik GOSGOD0 200
Lastbilsmonterad kran TRTE1205 50 Lastbilsmonterad kran GOSLAL0 100
Grafisk kommunikation Grafisk kommunikation B GKO1202 100 Grafisk kommunikation 2 GRAGRA02 100
Grafisk produktion Tryckteknik A TRYK1202 100 Grafisk produktion 1 GRFGRF01 100
Tryckteknik B TRYK1203 100 Grafisk produktion 2 GRFGRF02 100
Tryckteknik C TRYK1204 200 Grafisk produktion 3 GRFGRF03 100
Tryckteknik D TRYK1205 100 Grafisk produktion 4 GRFGRF04 100
Handel Handel specialisering HNDL1204 200 Handel – specialisering HANHAN00S 100
Historia Historia inom lärlingsförsök HIF1201 50 Historia 1a1 HISHIS01a1 50
Historia A HI1201 100 Historia 1b HISHIS01b 100
Historia B HI1202 100 Historia 2a HISHIS02a 100
Historia B HI1202 100 Historia 2b – kultur HISHIS02b 100
Historia C HI1203 100 Historia 3 HISHIS03 100
Hotell Hotell A HOK1202 50 Logi HOTLOG0 100
Hotell B HOK1203 150 Reception 1 HOTREC01 100
Humanistisk och samhällsvetenskaplig spets inom försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning Tematisk specialisering TS1201 50 Humanistisk och samhällsvetenskaplig spets HUAHUM0 50
Hundkunskap Hundar DJR1209 50 Hundkunskap 1 HUNHUN01 100
Hygienkunskap Livsmedelshygien LMK1204 50 Hygien HYGHYG0 100
Hållbart samhälle Hållbart samhällsbyggande MKU1201 100 Hållbart samhällsbyggande HÅLHÅB0 100
Hälsa Alternativmedicin OMV1201 50 Komplementärmedicin HÄLKOM0 100
Idrott och hälsa Idrott och hälsa A IDH1201 100 Idrott och hälsa 1 IDRIDR01 100
Idrott och hälsa B IDH1202 50 Idrott och hälsa 2 IDRIDR02 100
Inköp och logistik Inköp och varuhantering HNDL1205 100 Inköp 1 INKINK01 100
Installationsteknik Belysningsteknik ELI1201 50 Belysningsteknik INSBES0 100
Elinstallation grundkurs ELI1203 250 Elinstallationer INSELI0 200
Elinstallation motorstyrning ELI1204 100 Elmotorstyrning INSELS0 100
Industritekniska processer Industriell produktion A KIP1203 200 Industritekniska processer 1 INUINU01 100
Industriell produktion B KIP1204 200 Industritekniska processer 2 INUINU02 100
Kemi Kemi A KE1201 100 Kemi 1 KEMKEM01 100
Kemi B KE1202 100 Kemi 2 KEMKEM02 100
Klassisk grekiska – språk och kultur Grekiska A GRK1201 100 Klassisk grekiska – språk och kultur 1 KLAKLA01 100
Grekiska B GRK1202 100 Klassisk grekiska – språk och kultur 2 KLAKLA02 100
Konferens och evenemang Konferens HOK1205 100 Konferens 2 KONKON02 100
Konst och kultur Filmkunskap KUHI1201 50 Film- och tv-kunskap KOSFIL0 100
  GY2000 GY2011/VUX12
Ämne Kurs Kurskod Poäng Kurs Kurskod Poäng
Konstruktion Konstruktion A TEU1205 100 Konstruktion 1 KOTKOS01 100
Konstruktion B TEU1206 100 Konstruktion 2 KOTKOS02 100
Kraft- och värmeteknik Kraft- och värmeteknik A KRV1202 150 Kraft- och värmeteknik 1 KRAKRA01 200
Kraft- och värmeteknik B KRV1203 150 Kraft- och värmeteknik 2 KRAKRA02 200
Kraft- och värmeteknik C KRV1204 100 Reservkraft KRARER0 100
Kyl- och värmepumpsteknik Kyl – installation KYVP1202 200 Kyl- och värmepumpsteknik – installation KYLKYC0 200
Kyl- och värmepumpsteknik Kyl – drift och underhåll KYVP1201 50 Kyl- och värmepumpsteknik – grund KYLKYO0 100
Kyl – service KYVP1203 200 Kyl- och värmepumpsteknik – service KYLKYV0 200
Lackeringsteknik Lackering tunga fordon A LAC1207 200 Lackeringsteknik för tunga fordon LACLAR0 200
Lantbruksdjur Lantbruksdjurs skötsel DJR1212 150 Lantbruksdjur 1 LANLAN01 100
Larm och säkerhetsteknik Säkerhetssystem TEI1205 100 Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem LARLAM0 100
Latin – språk och kultur Latin med allmän språkkunskap A LAS1201 100 Latin – språk och kultur 1 LATLAT01 100
Latin med allmän språkkunskap B LAS1202 100 Latin – språk och kultur 2 LATLAT02 100
Latin med allmän språkkunskap C LAS1203 100 Latin – språk och kultur 3 LATLAT03 100
Ledarskap och organisation Organisation o ledarskap FE1205 50 Ledarskap och organisation LEDLED0 100
Ljudproduktion Ljudmedier A LJUM1201 100 Ljudproduktion 1 LJULJU01 100
Ljudmedier B LJUM1202 100 Ljudproduktion 2 LJULJU02 100
Mat och dryck i kombination Gastronomi MAKU1203 50 Mat och dryck i kombination MACMAT0 100
Matlagningskunskap Dietik och dietmatlagning NÄR1201 100 Specialkoster MALSPE0 100
Maskin- och lastbilsteknik Hydraulik – tunga fordon FOR1208 150 Mobil hydraulik 1 MASMOB01 100
Systemteknik – buss och lastbil BULT1204 100 Styr- och övervakningssystem MASSTY0 100
  GY2000 GY2011/VUX12
Ämne Kurs Kurskod Poäng Kurs Kurskod Poäng
Matematik Matematik A MA1201 100 Matematik 1a MATMAT01a 100
Matematik A MA1201 100 Matematik 1b MATMAT01b 100
Matematik A MA1201 100 Matematik 1c MATMAT01c 100
Matematik B MA1202 50 Matematik 2a MATMAT02a 100
Matematik B MA1202 50 Matematik 2b MATMAT02b 100
Matematik B MA1202 50 Matematik 2c MATMAT02c 100
Matematik C MA1203 100 Matematik 3b MATMAT03b 100
Matematik C MA1203 100 Matematik 3c MATMAT03c 100
Matematik D MA1204 100 Matematik 4 MATMAT04 100
Matematik E MA1205 50 Matematik 5 MATMAT05 100
Mediekommunikation Mediekommunikation A MDK1201 100 Journalistik, reklam och information 1 MEEJOU01 100
Medieproduktion Medieproduktion A MPR1201 200 Medieproduktion 1 MEPMEI01 100
Medieproduktion B MPR1202 100 Medieproduktion 2 MEPMEI02 100
Medier, samhälle och kommunikation Mediekunskap MDK1204 100 Medier, samhälle och kommunikation 1 MERMEE01 100
Moderna språk Moderna språk steg 1 MSPR1201 100 Moderna språk 1 MODXXX01 100
Moderna språk steg 2 MSPR1202 100 Moderna språk 2 MODXXX02 100
Moderna språk steg 3 MSPR1203 100 Moderna språk 3 MODXXX03 100
Moderna språk steg 4 MSPR1204 100 Moderna språk 4 MODXXX04 100
Moderna språk steg 5 MSPR1205 100 Moderna språk 5 MODXXX05 100
Moderna språk steg 6 MSPR1206 100 Moderna språk 6 MODXXX06 100
Moderna språk steg 7 MSPR1207 100 Moderna språk 7 MODXXX07 100
Modersmål Aktiv tvåspråkighet ML1201 100 Modersmål – aktiv två- språkighet MOEMOD0 100
Modersmål A ML1202 100 Modersmål 1 MOEXXX01 100
Modersmål B ML1203 100 Modersmål 2 MOEXXX02 100
Motor- och röjmotorsåg Motor- och röjmotorsåg NABT1204 100 Motor- och röjmotorsåg 1 MOTMOT01 100
Avverkning med motorsåg SKOG1201 100 Motor- och röjmotorsåg 2 MOTMOT02 100
Musikteori Arrangering och komposition MUPR1201 50 Arrangering och komposition MUIARA0 100
Gehörs- och musiklära A MU1203 100 Gehörs- och musiklära 1 MUIGEH01 100
Gehörs- och musiklära B MU1204 50 Gehörs- och musiklära 2 MUIGEH02 100
  GY2000 GY2011/VUX12
Ämne Kurs Kurskod Poäng Kurs Kurskod Poäng
Mur- och putsverk Murning A HUS1208 100 Mur- och putsverk 1 – grundmurar MURMUR01 100
Murning B HUS1209 200 Mur- och putsverk 2 – - murverk MURMUR02 100
Putsning HUS1210 100 Mur- och putsverk 3 – puts MURMUR03 100
Musik Ensembleledning MUPR1202 50 Ensembleledning och dirigering MUSENE0 100
Ensemble A MU1201 100 Ensemble 1 MUSENS01 100
Ensemble B MU1202 100 Ensemble 2 MUSENS02S 100
Instrument och sång C MU1207 50 Instrument eller sång 2 MUSINS02 100
Körsång A MU1208 50 Körsång 1 MUSKÖS01 100
Körsång B MU1209 100 Körsång 2 MUSKÖS02S 100
Rytmik med dans MU1210 50 Rytmik MUSRYT0 100
Måleri Invändig målning MÅL1203 150 Måleri 1 MÅLMÅL01 200
Människan Människan socialt och kulturellt SOMS1202 100 Internationellt arbete MÄNINA0 100
Mät-, styr- och reglerteknik Avancerade styrsystem STR1202 100 Distribuerade styrsystem MÄTDIS0 100
Styrteknik A STR1209 50 Mät- och styrteknik MÄTMÄO0 100
Styrteknik B STR1210 100 Programmerbara styrsystem MÄTPRR0 100
Mönsterkonstruktion Datoriserad mönsterhantering C MKO1203 100 Datoriserad mönsterhantering 2 MÖNDAT02 100
Naturbruksteknik Avverkningsmaskiner SKOG1203 150 Avverkningsmaskiner NABAVV0 100
Virkestransport A SKOG1212 150 Virkestransport med skotare NABVIE0 100
Naturkunskap Naturkunskap A NK1201 50 Naturkunskap 1a1 NAKNAK01a1 50
Naturkunskap B NK1202 100 Naturkunskap 2 NAKNAK02 100
Naturbrukets byggnader Byggnadsunderhåll NABT1203 100 Byggnadsunderhåll NARBYA0 100
Näthandel Näthandel C HNDL1208 100 Näthandel 2 NÄTNÄT02 100
Nätverksteknik Lokala nätverk B DTR1204 150 Nätverksteknologier NÄVNÄK0 100
Datorkommunikation DTR1201 100 Nätverksteknik NÄVNÄR0 100
Odling i växthus Odling i växthus ODL1206 100 Odling i växthus 1 ODIODL01 100
Växthusteknik NABT1207 50 Odling i växthus 2 ODIODL02 100
  GY2000 GY2011/VUX12
Ämne Kurs Kurskod Poäng Kurs Kurskod Poäng
Odling Grovfoderproduktion ODL1203 50 Odling av djurfoder ODLODL0 100
Ekologisk odling ODL1201 50 Odling – specialisering ODLODL00S 100
Plantskoleskötsel ODL1208 50 Trädgårdsodling – plant- skoleväxter ODLTRS0 100
Trädgårdsodling grundkurs ODL1209 150 Trädgårdsodling ODLTRÅ0 100
Odling på åker ODL1207 150 Växtodling 1 ODLVÄT01 100
Pedagogik i vård och omsorg Handledning OMV1206 100 Vårdpedagogik och handledning PEAVÅD0 100
Pedagogik Pedagogiskt ledarskap LPL1208 100 Pedagogiskt ledarskap PEDPEG0 100
Pedagogiskt arbete Skapande verksamhet EOS1204 100 Skapande verksamhet PEGSKP0 100
Plåtslageriteknik Taktäckning B BYPL1212 100 Byggnadsplåtslageri 4 PLTBYG04 200
Kopparslageri BYPL1204 50 Kulturplåtslageri PLTKUU0 100
Lättbyggnad BYPL1207 150 Lättbyggnadsteknik PLTLÄT0 200
Lödning och skärning SVST1206 50 Plåtslageri – svetstekniker PLTPLT0 100
Produktionskunskap Industriell produktion A KIP1203 200 Produktionskunskap 1 PRDPRO01 100
Industriell produktion B KIP1204 200 Produktionskunskap 2 PRDPRO02 100
Programmering Programmering C DTR1209 100 Programmering 2 PRRPRR02 100
Psykologi Psykologi A PS1201 50 Psykologi 1 PSKPSY01 50
Psykologi B PS1202 50 Psykologi 2a PSKPSY02a 50
Teknisk psykologi PS1203   Psykologi 2b PSKPSY02b 50
Religionskunskap Religionskunskap A RE1201 50 Religionskunskap 1 RELREL01 50
Religionskunskap B RE1202 50 Religionskunskap 2 RELREL02 50
Rid- och körkunskap Körning RID1202 100 Körning 1 RIDKÖR01 100
Rid- och körkunskap Ridning och körning grundkurs RID1204 150 Ridning och körning RIDRID0 200
Ridning RID1203 100 Ridning 1 RIDRID01 100
Trav RID1205 100 Trav 1 RIDTRA01 100
Samhällskunskap Internationell ekonomi FE1210 50 Internationell ekonomi SAMINE0 100
Internationella relationer SH1204 50 Internationella relationer SAMINR0 100
Samhällskunskap inom lärlingsförsök SHF1201 50 Samhällskunskap 1a1 SAMSAM01a1 50
Samhällskunskap A SH1201 100 Samhällskunskap 1b SAMSAM01b 100
Samhällskunskap B SH1202 100 Samhällskunskap 2 SAMSAM02 100
Samhällskunskap C SH1203 100 Samhällskunskap 3 SAMSAM03 100
  GY2000 GY2011/VUX12
Ämne Kurs Kurskod Poäng Kurs Kurskod Poäng
Serviceteknik – naturbruk Basmaskin service NABT1202 100 Serviceteknik – naturbruk 1 SEISEI01 100
Naturbruksmaskiner reparation NABT1205 100 Serviceteknik – naturbruk 2 SEISEI02 100
Serveringskunskap Servering D SERK1208 100 Matsalshantverk SERMAF0 100
Servering B SERK1206 100 Servering 1 SERSER01 100
Servering C SERK1207 200 Servering 2 SERSER02 100
Sjukvård Sjukvård OMV1212 200 Akutsjukvård SJUAKU0 200
Barn- och ungdomssjukvård OMV1202 200 Barn- och ungdomssjukvård SJUBAR0 200
Hemsjukvård OMV1207 100 Hemsjukvård SJUHEM0 100
Lindrande vård OMV1208 100 Lindrande vård SJULIN0 100
Skogsproduktion Skogsskötsel A SKOG1205 100 Skogsskötsel 1 SKGSKO01 100
Skogsskötsel B SKOG1206 150 Skogsskötsel 2 SKGSKO02 100
Virkesmätning SKOG1211 150 Virkesmätning SKGVIK0 100
Skog, mark och vatten Jakt och viltvård NAM1207 150 Jakt och viltvård 1 SKOJAK01 100
Skötsel av utemiljöer Beskärning TDG1201 50 Skötsel av utemiljöer SKÖSKÖ0 100
Specialidrott Specialidrott B SC1202 100 Idrottsspecialisering 3 SPEIDS03 100
Stycknings- och charkuterikunskap Styckning övriga djurslag STYCK1205 50 Styckning 4 STYSTY04 100
Support och servicearbete Elektroniksystem- reparationer ENSY1204 150 Service och reparations- arbete SUPSER0 100
Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk A SVA1201 100 Svenska som andraspråk 1 SVASVA01 100
Svenska som andraspråk B SVA1202 100 Svenska som andraspråk 2 SVASVA02 100
Svenska Svenska A SV1201 100 Svenska 1 SVESVE01 100
Svenska B SV1202 100 Svenska 2 SVESVE02 100
Svenska C SV1205 50 Svenska 3 SVESVE03 100
Litteratur o litteraturkunskap SV1203 50 Litteratur SVELIT0 100
Svenskt teckenspråk för hörande Teckenspråk för hörande 1 TNH1201 100 Svenskt teckenspråk för hörande 1 SVTSVT01 100
Teckenspråk för hörande 2 TNH1202 100 Svenskt teckenspråk för hörande 2 SVTSVT02 100
Teckenspråk för hörande 3 TNH1203 100 Svenskt teckenspråk för hörande 3 SVTSVT03 100
Teckenspråk för hörande 4 TNH1204 100 Svenskt teckenspråk för hörande 4 SVTSVT04 100
Teckenspråk för hörande 5 TNH1205 100 Svenskt teckenspråk för hörande 5 SVTSVT05 100
  GY2000 GY2011/VUX12
Ämne Kurs Kurskod Poäng Kurs Kurskod Poäng
Teater Fysisk teater TEA1201 50 Fysisk teater TEAFYS0 100
Ljus- och ljudteknik TEA1202 100 Ljud och ljus TEALJU00S 100
Röst och rörelse TEA1203 100 Röst TEARÖS0 100
Scenografi, mask, kostym TEA1210 100 Scenografi, mask och kostym TEASCE00S 100
Scenisk gestaltning A TEA1204 100 Scenisk gestaltning 1 TEASCE01 100
Scenisk gestaltning B TEA1205 150 Scenisk gestaltning 2 TEASCE02 100
Scenisk gestaltning C TEA1206 100 Scenisk gestaltning 3 TEASCE03 100
Sceniskt karaktärsarbete TEA1208 100 Sceniskt karaktärsarbete 1 TEASCN01 100
Trädgårdsanläggning Trädgårdsanläggning grundkurs ODL1209 150 Trädgårdsanläggning 1 TRDTRÄ01 100
Trä Stommar HUS1214 150 Trä 1 – stommar TRÄTRK01 200
Beklädnader HUS1203 150 Trä 2 – beklädnad TRÄTRK02 100
Snickerier och inredning HUS1213 100 Trä 3 – montage TRÄTRK03 100
Turism Turism – natur, kultur och miljö TURI1206 100 Hållbar turism TURHÅL0 100
Marknad för turism TURI1204 100 Reseproduktion och försäljning TURRES0 100
Utställningsdesign Expo A EXPO1201 100 Utställningsdesign 1 UTSUTS01 100
Expo B EXPO1202 100 Utställningsdesign 2 UTSUTS02 100
Expo C EXPO1203 100 Utställningsdesign 3 UTSUTS03S 100
Vattenbruk Fiskodling VTB1201 150 Fiskodling 1 VANFIS01 200
Vattenkraftteknik Generatorer och transformatorer VAKR1201 100 Generatorer och transformatorer VAEGEN0 100
Hydraulik och turbiner VAKR1202 150 Hydraulik, kraftstationshydraulik och turbiner VAEHYD0 100
Kontrollanläggningar VAKR1203 200 Kontrollanläggningar VAEKOR0 200
Kraftstationer VAKR1204 150 Vattenkraftstationer VAEVAN0 100
Vatten- och miljöteknik Vatten- och miljöteknik B VMT1205 200 Dricksvatten VATDRI0 200
Vatten- och miljöteknik C VMT1206 200 Rening av förorenat vatten VATREN0 100
Vattenreningens mikrobiologi VMT1207 50 Vattenreningens mikrobiologi VATVAR0 100
Vatten- och miljöteknik A VMT1204 150 Vatten- och miljöteknik VATVAT0 200
  GY2000 GY2011/VUX12
Ämne Kurs Kurskod Poäng Kurs Kurskod Poäng
Ventilationsplåtslageri Ventilationsservice BYPL1215 150 Ventilationsservice VENVEI0 100
Ventilationsanläggningar BYPL1214 150 Ventilationsmontering 2 VENVEN02 200
Ventilation BYPL1213 150 Ventilationsplåtslageri 1 VENVET01 100
Ventilationsteknik Luftmängdsmätning BYPL1206 100 Ventilationsteknik – - injustering VETVEL0 100
VVS-teknik VVS Svetsteknik A VVT1205 100 VVS svets och lödning rör VVSVVS0 100
VVS teknik C VVT1209 200 VVS-teknik VVSVVT0 200
Växtkunskap Växtkunskap TDG1212 100 Växtkunskap 1 VÄXVÄX01 100
Webbteknik Webbdesign DTR1210 100 Webbutveckling 1 WEBWEU01 100

Fulbred text. Fulbred text. Fulbred text. Fulbred text. Fulbred text. Fulbred text. Fulbred text. Fulbred text. Fulbred text. Fulbred text. Fulbred text. Fulbred text. Fulbred text. Fulbred text. Fulbred text. Fulbred text. Fulbred text. Fulbred text. Fulbred text. Fulbred text. Fulbred text. Fulbred text. Fulbred text. Fulbred text. Fulbred text. Fulbred text. Fulbred text. Fulbred text. Fulbred text. Fulbred text. 

Fulbred text. Fulbred text. Fulbred text. Fulbred text. Fulbred text. Fulbred text. Fulbred text. Fulbred text. Fulbred text. Fulbred text. Fulbred text. Fulbred text. Fulbred text. Fulbred text. Fulbred text. Fulbred text. Fulbred text. Fulbred text. Fulbred text. Fulbred text. Fulbred text. Fulbred text. Fulbred text. Fulbred text. Fulbred text. Fulbred text. Fulbred text. Fulbred text. Fulbred text. Fulbred text. Fulbred text. Fulbred text. Fulbred text. Fulbred text. Fulbred text. Fulbred text. Fulbred text. Fulbred text. Fulbred text. Fulbred text. Fulbred text. Fulbred text. Fulbred text. Fulbred text. Fulbred text. 

Fulbred text. Fulbred text. Fulbred text. Fulbred text. Fulbred text. Fulbred text. Fulbred text. Fulbred text. Fulbred text. Fulbred text. Fulbred text. Fulbred text. Fulbred text. Fulbred text.