Gå till huvudinnehåll

Kurser

Biologi 2 (BIOBIO002/100)

Biologi B (BI1202/50, BI201/60)

Naturbruksprogrammet (gy2011) med någon av kurserna:
Djurens biologi (BIGDJE0/100)
eller
Marken och växternas biologi (BIGMAN0 /100)
eller
Biologi i vattenmiljöer (BILVAT01 eller BILVAT02 eller BILVAT03/100)

Naturbruksprogrammet (gy2000) med kurserna:
Ekologi (BI1204/50)
Växt- och djurliv (BI1208/50)
Kretslopp (BI1205/50)
Mikrobiologi och genetik (BI1206/50)

Naturbruksprogrammet med kurserna:
Ekologi (NAM200/30)
Kretslopp i mark, vatten och luft(NAM202/40)
Miljö och natur vård (NAM205/40)
Mikrobiologi och genetik (NAM204/50)
Växt- och djurliv (NAM208/30)