Gå till huvudinnehåll

Gymnasieutbildning i Finland

I Finland finns såväl studieförberedande som yrkesförberedande utbildning på gymnasienivå som ger behörighet till högre studier.

Informationen är uppdelad på utbildningstyp (examen) och studieordning.

Utbildningsformer

Studieförberedande gymnasieeutbildning som leder till Studentexamen. 

Avgångsår fr.o.m. 2019, 2015 års läroplan

Gäller för dem som påbörjade gymnsiestudierna höstterminen 2016. Första avgångsår i de flesta fall 2019. 

Om 2015 års läroplan

Avgångsår 2008-2018

Gäller för påbörjade gymnasiestudierna höstterminen 2005 enligt 2003 års läroplan. Första avgångsår i de flesta fall 2008.

Finlands gymnasieskola 2008-2018

Avgångsår 1996-2007

Gäller för den som har gymnasiebetyg med avgångsår fr.o.m. 1996.

Finlands gymnasieskola 1996-2007

Avgångsår före 1996

Gäller den som har betyg från och med ca 1985 fram till och med 1995.

Finlands gymnasieskola före 1996

Yrkesförberedande gymnasieutbildning som leder till Grundexamen.

Avgångsår fr.o.m. 2016, grundexamen 180 kompetenspoäng 

Gäller för avgångsår 2016 och framåt. Examensgrunderna infördes hösten 2015.

Finlands yrkesutbildning från och med 2016

Avgångsår från 1995 t.o.m. 2015, grundexamen 120 studieveckor  

För avgångsår från ca 1995 t.o.m. 2015.

Finlands yrkesutbildning från 1995 till och med 2015

Avgångsår före 1995, yrkesutbildning

Finlands yrkesutbildning före 1995

Allmänbildande gymnasieexamen från Åland.

Avgångsår fr.o.m. 2019, 2016 års läroplan

Ålands lyceum från och med 2016

Avgångsår före 2019

Ålands lyceum före 2019

Avgångsår fr.o.m. 2016

Ålands yrkesgymnasium från och med 2016

Avgångsår före 2016

Ålands yrkesgymnasium före 2016