Gå till huvudinnehåll

Yrkesutbildning

Yrkesförberedande gymnasieutbildning som leder till Grundexamen.

Avgångsår fr.o.m. 2016, grundexamen 180 kompetenspoäng 

Gäller för avgångsår 2016 och framåt. Examensgrunderna infördes hösten 2015.

Finlands yrkesutbildning från och med 2016

Avgångsår från 1995 t.o.m. 2015, grundexamen 120 studieveckor  

För avgångsår från ca 1995 t.o.m. 2015.

Finlands yrkesutbildning från 1995 till och med 2015

Avgångsår före 1995, yrkesutbildning

Finlands yrkesutbildning före 1995