Gå till huvudinnehåll

Libanon

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen efter 1990: Baccalauréat Libanais

Examen tom 1990: Baccalauréat part II

Antal år: (9+)3

Inriktningar fr o m 1997 (ingen klar skiljelinje, kan gå omlott några år):
Série Lettre et Humanites/Literature and Humanities
Série Sciences de la Vie/Life Sciences
Série Sciences Generales/General Sciences
Série Sociologie et Economie/Sociology and Economics

Inriktningar:
Série Mathematiques
Série Philosophie
Série Sciences Experimentales

Yrkesutbildning

Examen: Baccalauréat Technique

Antal år: (9+)3

Antal år fram till ca 1984: (9+)4

Särskilda omständigheter kring Baccalauréat-examen 2014

På grund av strejk blev inte examen rättad. Ministeriet utfärdade ett intyg till eleverna. Intyget bevisar att kandidaten var inskriven i Baccalauréat-examens officiella register för år 2014. Intyget ger tillträde till det statliga universitetet i Libanon. Flera av de övriga universiteten accepterar intyget för tillträde. Vid Bedömningshandboksgruppens möte 2015-02-10 beslutade gruppens lärosätesrepresentanter att varje enskilt lärosäte ska ta beslut om eventuell behörighet och meritvärdering för sökande med examensår 2014.

Dokumentation

Baccalauréat Libanais

Dokumentation  av behörighet i engelska

Officiellt intyg över att första främmande språk i examen är engelska

Följande år har ingen Baccalauréatexamen genomförts
1978, 1985, 1987, 1988 och 1989

Sökande som slutfört sin gymnasieutbildning dessa år måste visa registreringsbevis för Baccalauréat-examen samt betyg från sista årskursen (åk 3). Särskild behörighet kan i dessa fall bedömas från betyg från åk 3.

Behörighetsgivande kurser (t.o.m system 1997)

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 50 % av max eller 10

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
matematik 1b humanistisk linje 
  2a ekonomisk linje 
  3c teknisk linje 
  4 naturvetenskaplig linje 
  5 matematisk linje 
fysik 1a naturvetenskaplig, matematisk linje 
biologi 1 naturvetenskaplig linje 
naturkunskap 1b humanistisk, teknisk linje eller ämnet i examen 
  2 naturvetenskaplig, matematisk linje 
samhällskunskap 1b samhällskunskapsliknande ämne i slutbetyget 
historia 1b humanistisk linje eller ämnet i examen 
språk 4 franska som första främmande språk 
  7 undervisningsspråk 
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i årskurs-/slutbetyget 
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Behörighetsgivande kurser (fr.o.m. system 1997)

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 50 % av max i Baccalauréat

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
engelska 6 ämnet som första främmande språk i bac från inriktningarna Life Sciences, General Sciences, Literature and Humanities, Sociology and Economics (gäller anmälan till utbildning som startar från och med vårterminen 2019)
matematik 1b Ämnet i bac
  2a Literature and Humanities 
  3b Sociology and Economics 
  4 Life Sciences 
  5 General Sciences 
fysik 1a Life Sciences, Literature and Humanities, Sociology and Economics
  2 General Sciences 
biologi 2 Life Sciences 
naturkunskap 2 Baccalauréat Libanais ger behörighet 
samhällskunskap 1b Baccalauréat Libanais ger behörighet 
historia 1b Baccalauréat Libanais ger behörighet 
språk 4 franska som första främmande språk 
  7 undervisningsspråk 
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i Bac 
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala

Minimi- och maximipoängen varierar mellan enskilda ämnen i examen. Det krävs en totalpoäng på lägst 50 % av maximipoängen för godkänt resultat på hela examen.

Nmax 100 %

Nmin 50 %

 

Nmax 20

Nmin 10

Beräkning av betygsmedelvärde

Utgå från den totala poängen i Baccalauréat-examen. Räkna ut hur många procent elevens totalpoäng är av totala maximipoängen. Betygsmedelvärdet anges ibland på betyget omräknat till skala 10-20. För den som inte kunnat genomgå Baccalauréat-examen (specifika årtal) ska genomsnittet räknas ut på betyg från sista gymnasieåret.

Enligt UHRFS används särskild tabell för beräkning av preliminärt meritvärde.

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Baccalauréat