Gå till huvudinnehåll

Nepal

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen fr.o.m. 2018: School Leaving Certificate Examination (Grade XI & XII)

Examen: Higher Secondary Certificate

Examen: Profiency Certificate

Examen: Intermediate Certificate

Antal år: (10+)2

Inriktning: Humanities and Social Sciences, Science, Commerce, Education

School Leaving Certificate (Grade IX & X) ger inte grundläggande behörighet

Yrkesutbildning

Examen: Technical School Leaving Certificate (bygger ofta på School Leaving Certificate)

Antal år: (10+)2

Examen: Technician Certificate

Antal år: (10+)3

Dokumentation

Nepal har annan tideräkning än Sverige, se länk http://www.rajan.com/calendar/

School Leaving Certificate Examination (Grade XI & XII)

Higher Secondary Certificate

Profiency Certificate

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

School Leaving Certificate Examination (Grade XI & XII) Betyg 2

Higher Secondary Certificate Betyg 35 

Profiency Certificate Betyg 33

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
matematik 1b om ämnet avslutats med godkänt betyg i årskurs 10 
  2a ämnet Mathematics i examen
fysik 1a om ämnet finns i examen
naturkunskap 2 om 2 av ämnena fysik, kemi eller biologi finns i examen
samhällskunskap 1b om samhällskunskapsliknande ämne/n finns i examen
historia 1b om ämnet finns i examen
språk 7 undervisningsspråket 
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i examen 
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala 2-4

Nmax 4

Nmin 2

Betygsskala 35-100

Nmax 100

Nmin 35

Betygsskala 33-100

Nmax 100

Nmin 33

Beräkning av betygsmedelvärde

Använd den färdiguträknade totalpoängen som anges på betyget.

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

School Leaving Certificate Examination (Grade XI & XII) eller HSC eller Profiency Certificate